partenerul tău în achiziții publice

Process Player înseamnă:

+
Instituţii
+
Referate generate
+
Poziţii PAAP
+
Comenzi Furnizor

Cu ProcessPlayer nu a existat un document, o plată, o ordonanţare care să nu aibă justificări şi documente în spate.


- Sabin Bota, Director Administrativ UMFST Târgu Mureş -

ProcessPlayer asigură simplificarea şi trasabilitatea integrală a procesului de achiziţie, de la Referate până la Contracte. Recomandăm cu mare drag!


- Ramona Balu - Departament Achiziții Aeroportul Internaţional Sibiu -

Toate informaţiile centralizate într-un singur loc, documente, PAAP, comenzi, contracte. În concluzie - Eficienţă maximă!


- Denisa Nicoară - Director Administrativ Spitalul Clinic de Psihiatrie Sibiu -

Prezentarea sistemului informatic Process Player Achiziţii

Test
 • CARACTERISTICI
  ProcessPlayer
 • ProcessPlayerAchizitii este un sistem informatic online dedicat tuturor instituţiilor publice şi are ca scop digitalizarea întregului proces operaţional de achiziţii, începând de la exprimarea necesităţilor până la achiziţia de la furnizori.
 • Având în vedere diversitatea tipurilor de instituţii publice, sistemul se configureaza şi se personalizează în funcţie de specificul acestora.
 • Arhitectura sistemului permite configurarea unui număr de utilizatori în concordanţă cu nevoile şi modul de organizare a fiecărei instituţii publice, cu următoarele roluri prestabilite: compartimente, staff, departament achiziţii.
 • Utilizatorii de tip compartiment au posibilitatea de a genera referate de necesitate, având acces la o bază de date unică de produse, servicii, lucrări.
 • Utilizatorii de tip staff aprobă şi avizează necesităţile de la nivelul compartimentelor.
 • Utilizatorii de tip departament achiziţii gestionează achiziţiile de la furnizori în corelaţie cu PAAP.
 • Utilizatorii de tip departament achiziţii gestionează Planul Anual al Achiziţiilor Publice din punct de vedere cantitativ şi valoric.
 • Utilizatorii de tip departament achiziţii urmăresc execuţia contractelor, acordurilor cadru şi contractelor subsecvente aflate în diferite stadii de derulare.
 • BENEFICII
  ProcessPlayer
 • Responsabilizarea compartimentelor în procesul de întocmire a referatelor de necesitate. Abordarea unei forme unitare de transmitere a informaţiei şi accesul la o bază de date unică de produse, servicii, lucrări la nivelul instituţiei are ca rezultat simplificarea şi optimizarea fluxurilor de aprobare şi avizare.
 • Degrevarea departamentelor de achiziţie de sarcini suplimentare induse de inconsistenţa informaţiilor conţinute în solicitările venite de la nivelul compartimentelor prin intermediul referatelor de necesitate.
 • Utilizarea PAAP ca instrument managerial prin structurarea informaţiei la nivelul fiecărei poziţii în concordanţă cu solicitările conţinute în referatele de necesitate, surse de finanţare şi categorii bugetare.
 • Simplificarea proceselor de auditare internă sau din partea Curţii de Conturi. Informaţia legată de procesele de achiziţie este cumulată la nivelul PAAP (solicitări, fluxuri de aprobare/avizare, încadrarea pe coduri CPV, necesităţi, surse de finanţare, achiziţii de la furnizori, contracte, acorduri cadru, contracte subsecvente).
 • Gestionarea îmbunătăţită a contractelor şi a acordurilor cadru aflate în derulare ceea ce are ca rezultat evitarea acumulării de stocuri şi implicit o mai bună gestionare a bugetelor instituţiei.
 • Îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a instituţiilor prin livrarea de produse, servicii, lucrări în concordanţă cu solicitările transmise de la nivelul compartimentelor.
 • Analiza multianuală comparativă a PAAP ceea ce permite o mai bună structurare a bugetelor în ultimul trimestru pentru anul următor.
 • Evitarea supraestimării necesităţilor şi a bugetelor la început de an.

Parte din clienții noștri