Grup Expert Achiziții

...

Buna ziua! Daca intr-un contract prind posibilitatea prelungirii prin act aditional pentru o perioada de 4 luni, in functie de alocarile bugetare, eu in Plan, pe cod CPV, pentru anul curent cuprind si valoarea celor 4 luni de anul viitor? Si in bugetul pe anul este prinsa si suma pentru cele 4 luni de prelungire prin Act aditional? .

 • 17th May, 18
 • |
 • 0 Share
 • |
 • 0 Likes
 • |
 • 4 Comments
...

"Reperul nu poate fi adăugat în coș deoarece aparține altui ofertant!" adica cum?

 • 17th May, 18
 • |
 • 0 Share
 • |
 • 0 Likes
 • |
 • 2 Comments
...

Buna dimineata. La o documentatie de atribuire de concesiune serviciu salubrizare - licitatie deschisa offline am adaugat documentele (strategie caiet de sarcini etc.) si imi cere si DUAE. Pe vechiul SEAP nu imi cerea si DUAE . Ce trebuie sa fac ?

 • 17th May, 18
 • |
 • 0 Share
 • |
 • 0 Likes
 • |
 • 10 Comments
...

Buna dimineata. Va rog puteti sa imi spuneti la ce exact se refera "Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta"? Este unu numar dat de AC la documentatie? un numar din registrul intrari/iesiri al AC? Sau se refera la cu totul altceva? Multumesc

 • 17th May, 18
 • |
 • 0 Share
 • |
 • 0 Likes
 • |
 • 17 Comments
...

A N U N Ţ ocupare post Expert achizitii publice din cadrul Biroului Achizitii Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti-Ilfov, cu sediul cu sediul in Bdul Octavian Goga nr.2, Tronson 1, Intrarea B, Mezanin, Cam.2, Sector 3, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de Expert achizitii publice din cadrul Biroului Achizitii Condiţiile de participare: 1. Studii: superioare cu diploma de licenta 2. Calificări: Curs de expert achizitii publice; Curs achizitii publice pe noua legislatie (poate constitui avantaj) 3. Experienţa in domeniu: minim 2 ani experientă în domeniul de activitate specific; experienta in domeniu specific autoritate contractanta (poate constitui avantaj) Atributiile si responsabilitatile postului de expert: • Elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de celelalte compartimente ale entităţii contractante programul anual al achiziţiilor sectoriale; • Actualizează programul anual al achizițiilor sectoriale în scopul acoperirii unor necesități ce nu au fost cuprinse inițial în acestea; • întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/ recuperarea înregistrării entităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; • Aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice; • Aplica principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini; • Pe baza documentelor primite, demarează elaborarea documentaţiei de atribuire sau propune organizarea unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi, după caz, strategia de contractare pentru procedura respectivă; • Deruleaza procedurile specifice de achizitie publica; • Evalueaza ofertele depuse; • Atribuie contractul de achizitie publica; • Gestioneaza contestatiile formulate in procedura de atribuire a contractului; • Intocmeste dosarul de achizitie publica; • Realizează achiziţiile directe; • Realizează si alte sarcini la solicitarea sefului direct, in functie de necesităţile asociatiei. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Asociatiei până la data de 21.05.2018 ora 12:00 şi vor conţine în mod obligatoriu : - cererea de înscriere la concurs; - CV – model europass; - act de identitate - copie; - diplome studii şi documente ce atestă efectuarea unor specializări – copie; - documente(carte de muncă şi / sau adeverinte) care atestă vechimea in domeniu; - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie. Procesul de recrutare si selectie se deruleaza in 3 etape si anume : 1. Etapa I - Selectia dosarelor – verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs. 2. Etapa II – Proba scrisa – conform bibliografiei de concurs, anexate prezentului anunt. 3. Etapa III – Interviu – admiterea la etapa de interviu o reprezinta obtinerea notei minime 7 la proba scrisa. Candidatii admisi dupa fiecare proba vor fi anuntati telefonic/e-mail. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0729 298 127.

 • 16th May, 18
 • |
 • 3 Share
 • |
 • 4 Likes
 • |
 • 0 Comments
...

Buna! Am si eu o nelamurire. Trebuie sa facem comanda pentru vouchere de vacanta. Daca valoarea nominala a voucerelor 300+ mii mergem pe procedura simplificata? Sau putem prin achizitie directa, deoarece noi am plati doar tiparirea lor?

 • 16th May, 18
 • |
 • 0 Share
 • |
 • 1 Likes
 • |
 • 5 Comments
...

Bună dimineața. Încerc sa public un anunț de atribuire la o negociere fără publicare și am 3 câștigători. Problema este ca la secțiunea de atribuire a contractului, ofetant/i castigator/i nu pot adauga decât un singur operator și as avea 3. Știe cineva cum se procedează?

 • 16th May, 18
 • |
 • 0 Share
 • |
 • 1 Likes
 • |
 • 3 Comments
...

Buna ziua, In anul 2017 s-a facut o achizitie directe de lucrari, iar valoare lucrarii si a proiectarii este de 427.000 lei in total, dar acum in 2018 s-a constatat ca este nevoie de lucrari suplimentare. Intrebarea este: se pot face lucrari suplimentare, si daca da pana in ce procent sau valoare? Va multumesc frumos

 • 16th May, 18
 • |
 • 0 Share
 • |
 • 2 Likes
 • |
 • 5 Comments
...

Bună seara, va rog frumos sa ma lămuriți și pe mine în legătură cu: pragul achizițiilor directe nu se depășește pe cod cpv sau pe produse similare? Care este articolul de lege? Mulțumesc frumos.

 • 15th May, 18
 • |
 • 0 Share
 • |
 • 3 Likes
 • |
 • 14 Comments
...

Buna ziua tuturor! O intrebare: in cadrul unei proceduri simplificate, AC are obligatia sa publice in SEAP PV accesare oferte? Multumesc!

 • 15th May, 18
 • |
 • 0 Share
 • |
 • 0 Likes
 • |
 • 15 Comments